REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO luxor.sklep.pl

Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu przez wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie w formacie PDF, w dowolnej chwili ze strony Sklepu internetowego luxor.sklep.pl Pobieranie Regulaminu w formacie PDF wymaga posiadania bezpłatnej przeglądarki plików obsługujących format PDF – program można pobrać ze strony internetowej http://get.adobe.com/pl/reader/

Dokumenty do pobrania:

Regulamin LUXOR SKLEP od 21.05.2018 (pdf)
Regulamin LUXOR SKLEP od 21.05.2018 (docx)
Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy (docx)
Wzór formularza odstąpienia od umowy (docx)
Wzór formularza reklamacyjnego (docx)